Căutare rapidă: Oferte | Cereri | Companii

Căutare:
Categorie:
Companii
  • Companii
  • Cereri
  • Oferte
Țara:
Toate
  • Toate
  • România
  • Magyarország
Județ:
Toate
  • Toate
Caută
Căutare
SC OKAPIS SRL - Border Market
SC OKAPIS SRL
Despre noi Produse Servicii Contact

Consultanta protectia mediului:
- efectuarea unui audit de deşeuri, obligatoriu începând din anul 2012;
- instruirea personalului cu privire la problemele de mediu ale societății;
- întocmirea evidenţei deşeurilor (conform HG 856/2002) obligatoriu pentru toate societățile generatoarede deşeuri (conform Legii nr. 2011/2012);
- întocmirea inventarului de emisii pentru poluanţii atmosferici (conform OUG 524/2000);
- întocmirea declaraţiei privind obigaţiile la Fondul de Mediu (conform OUG nr.196/2005);
- propuneri privind realizarea măsurilor dispuse de autorităţile de mediu;
- elaborarea şi evidenţa programului de monitorizare a calităţii factorilor de mediulu;
- elaborarea planului de intervenţie în caz de poluări accidentale;
- elaborarea programelor de conformare (măsuri, responsabilităţi, termene, costuri) prin asistenţă la  negocierea cu autoritatea de mediu;


 Intocmim documentații de mediu:
 Fişa de prezentare şi declaraţie, pentru obţinerea autorizaţiei de mediu (conform Ordinului nr. 1798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu);
Memoriu tehnic (conform HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi Ordinului nr. 1.284/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private);
Formular de solicitare, Raport de amplasament (conform Ordinului nr. 1.158 din 15 noiembrie 2005, pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu)
Raport de amplasament (conform OUG nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluări, LEGE nr. 205 din 11 noiembrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării);
 Bilanţ de mediu (conform Ordinului MAPPM nr. 184/1997);

Raport de mediu (conform HG nr. 1076/2004);
Raport de securitate (conform HG nr. 804/2007, HG nr. 79/2009 pentru modificarea HG nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase);

Politica de prevenire a accidentelor majore (conform HG nr. 804/2007);

Plan de urgenţă internă (conform HG nr. 804/2007);